Łk 21,37

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Ostatnie dni Jezusa
21 37 Przez dzień nauczał Jezus w świątyni, wieczorem zaś wychodził i noce spędzał na górze zwanej Oliwną.


Zobacz rozdział