Łk 22,41-42

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
JEZUS W OGRÓJCU
Modlitwa i trwoga konania*
22 41 A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się 42 tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»


Przypisy

22,39 - Por. Mt 26,30.36-46; Mk 14,26.32-42; J 18,1n.