Łk 23,28-31

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Droga krzyżowa*
23 28 Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: «Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! 29 Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: "Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". 30 Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas!* 31 Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?»*


Przypisy

23,26 - Por. Mt 27,31n; Mk 15,20nn; J 19,17.
23,30 - Oz 10,8.
23,31 - Alegoria: suchym drzewem jest Izrael, zielonym - sam Jezus.

Zobacz rozdział