Łk 23,34

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Ukrzyżowanie*
23 34 Lecz Jezus mówił: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.


Przypisy

23,33 - Por. Mt 27,35-38; Mk 15,23-28; J 19,18nn.

Zobacz rozdział