Łk 23,46

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
JEZUS PRZED SWOIMI SĘDZIAMI
Śmierć Jezusa*
23 46 Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego*. Po tych słowach wyzionął ducha.


Przypisy

23,44 - Por. Mt 27,45-50; Mk 15,33-37; J 19,30.
23,46 - Ps 31[30],6.

Powiązane utwory

Ojcze, w Twoje ręce Michał Kłos - Łk 23,46; Ps 31

Niepojęta Trójco T.2 - 4-głosowy chór a cappella (SATB)

In manum tuas Taize - Łk 23,46

Zobacz rozdział