Łk 24,49

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
Ostatnie pouczenia
24 49 Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka».