Łk 3,16

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
PRZYGOTOWANIE DO DZIAŁALNOŚCI JEZUSA
Świadectwo Jana o Mesjaszu*
3 16 on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.


Przypisy

3,15 - Por. Mt 3,11n; Mk 1,7; J 1,15,26n.30.33.

Zobacz rozdział