Łk 4,6

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
JEZUS MESJASZEM
Kuszenie na pustyni*
4 6 i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę.


Przypisy

4,1 - Por. Mt 4,1-11 z przypisami; Mk 1,12.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział