Łk 4,7-8

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
JEZUS MESJASZEM
Kuszenie na pustyni*
4 7 Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». 8 Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»*.


Przypisy

4,1 - Por. Mt 4,1-11 z przypisami; Mk 1,12.
4,8 - Pwt 6,13.

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział