Łk 5,31-32

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
PIERWSZY ZATARG Z FARYZEUSZAMI
Powołanie Lewiego*
5 31 Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. 32 Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».


Przypisy

5,27 - Por. Mt 9,9-13 z przypisem; Mk 2,23-17.

Zobacz rozdział