Łk 6,37

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Powściągliwość w sądzeniu*
6 37 Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.


Przypisy

6,37 - (Łk 6,37-42) - Por. Mt 7,1-5.

Zobacz rozdział