Łk 8,16

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Zadanie uczniów*
8 16 Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.


Przypisy

8,16 - Por. Mt 5,15; Mt 13,12; Mk 4,21-25.

Zobacz rozdział