Łk 8,18

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Zadanie uczniów*
8 18 Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma».


Przypisy

8,16 - Por. Mt 5,15; Mt 13,12; Mk 4,21-25.

Zobacz rozdział