Łk 8,8c

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 8,8c
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Przypowieść o siewcy*
8 8 Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny». Przy tych słowach wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»


Przypisy

8,4 - Por. Mt 13,1-9; Mk 4,1-9.

Zobacz rozdział