Łk 9,20

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
CUDA I NAUCZANIE
Wyznanie Piotra*
9 20 Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».


Przypisy

9,18 - Por. Mt 16,13-20 z przypisami; Mk 8,27-30.

Zobacz rozdział