Łk 9,24

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
CUDA I NAUCZANIE
Warunki naśladowania Jezusa
9 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.


Zobacz rozdział