Łk 9,35

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
CUDA I NAUCZANIE
Przemienienie Jezusa*
9 35 A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany*, Jego słuchajcie!»


Przypisy

9,28 - Por. Mt 17,1-8; Mk 9,2-8.
9,35 - Terminem tym określano Mesjasza.

Zobacz rozdział