1 J 1,3

Prolog
1 3 oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo* z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.


Przypisy

1,3 - Por. J 17,21; 2 Kor 13,13; Kol 1,12nn.

Powiązane utwory

To, co było od początku V. Toscani - 1 J 1,1-3

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział