1 J 2,15

Należy wystrzegać się świata
2 15 Nie miłujcie świata* ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.


Przypisy

2,15 - "Świat" w Piśmie św. oznacza często siły przeciwstawiające się zbawieniu (por. J 8,23; J 15,18n; J 17,9; 1 Kor 2,12; 1 Kor 3,19; Jk 4,4; Jk 4,4).

Zobacz rozdział