1 J 2,9

Należy zachować przykazania
2 9 Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności.


Zobacz rozdział