1 J 3,24

Musimy zachować przykazania, zwłaszcza przykazanie wzajemnej miłości
3 24 Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał*.


Przypisy

3,24 - Aluzja do charyzmatów (por. Dz 2,4; Dz 10,44nn; 1 Kor 12,1-11; Ga 3,2-5).

Zobacz rozdział