1 J 3,8

Musimy unikać grzechów
3 8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.


Zobacz rozdział