1 J 4,12

Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia
4 12 Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.


Zobacz rozdział