1 Krl 1,38

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Król Dawid mianuje swym następcą Salomona (970-931)
1 38 * Poszedł więc kapłan Sadok i prorok Natan oraz Benajasz, syn Jojady, oraz Keretyci i Peletyci* i wsadziwszy Salomona na mulicę króla Dawida, zaprowadzili go do Gibeonu.


Przypisy

1,38 - Por. 1 Krn 29,21n; - Zob. 2 Sm 8,18.

Zobacz rozdział