1 Krl 11,3

KU SCHYŁKOWI
Niewierność Salomona wobec Pana
11 3 tak że miał siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych*. Jego żony uwiodły więc jego serce.


Przypisy

11,3 - Wschodnia przesadnia, podkreślająca przepych dworu króla. Por. Hi 1,3.

Zobacz rozdział