1 Krl 11,41

KU SCHYŁKOWI
Śmierć Salomona
11 41 A czyż pozostałe dzieje Salomona oraz wszystko, co zdziałał, i jego mądrość nie są spisane w Księdze Dziejów Salomona?


Zobacz rozdział