1 Krl 12,5

ROZŁAM KRÓLESTWA
Roboam traci dziesięć pokoleń Izraela*
12 5 Na to im odpowiedzieli: «Idźcie na trzy dni! A potem przyjdźcie do mnie z powrotem!» Wobec tego lud się rozszedł.


Przypisy

12,1 - Por. 2 Krn 10.

Zobacz rozdział