1 Krl 14,10

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Schyłek rządów Jeroboama
14 10 Dlatego sprowadzę nieszczęście na ród Jeroboama, gdyż wytępię z domu Jeroboama nawet chłopca*, niewolnika i wolnego w Izraelu. Tak więc usunę ślad po rodzie Jeroboama, jak uprząta się gnój bez reszty.


Przypisy

14,10 - Zob. 1 Sm 25,22.

Zobacz rozdział