1 Krl 14,17

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Schyłek rządów Jeroboama
14 17 Żona Jeroboama wstała, wyruszyła i wróciła do Tirsy. Kiedy wchodziła na próg domu, wtedy zmarł ów chłopiec.


Zobacz rozdział