1 Krl 14,30

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Panowanie Roboama w Judzie (931-914)
14 30 Ponadto między Roboamem a Jeroboamem była wojna przez cały czas.


Zobacz rozdział