1 Krl 15,13

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Asa, król Judy (911-870)*
15 13 A nawet swą matkę Maakę pozbawił godności królowej-matki za to, że sporządziła bożka* ku czci Aszery. Ponadto Asa ściął i spalił tego bożka przy potoku Cedron.


Przypisy

15,9 - Por. 2 Krn 14,1-16,14.
15,13 - Dosł.: "obrzydliwość".

Zobacz rozdział