1 Krl 16,15

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Panowanie Zimriego w Izraelu (884)
16 15 W roku dwudziestym siódmym [panowania] Asy, króla Judy, Zimri panował w Tirsie siedem dni, dopóki lud obozował pod Gibbetonem, będącym we władaniu Filistynów.


Zobacz rozdział