1 Krl 16,25n

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Omri króluje w Izraelu (884-873)
16 25 Omri również czynił to, co złe w oczach Pana; a nawet stał się gorszym od wszystkich swoich poprzedników, 26 idąc drogą Jeroboama, syna Nebata, w jego grzechu, do których doprowadził on Izraela, drażniąc swymi marnymi bożkami Pana, Boga Izraela.


Zobacz rozdział