1 Krl 16,31

DZIEJE KRÓLESTW DO CZASÓW ELIASZA
Achab (873-853) i kult pogański
16 31 Doszło do tego, że nie wystarczało mu popełnianie grzechów Jeroboama, syna Nebata, gdyż wziąwszy sobie za żonę Izebel*, córkę Etbaala, króla Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon.


Przypisy

16,31 - Wlg: Jezabel.

Zobacz rozdział