1 Krl 17,4.6

CZASY ELIASZA
Dwuletnia susza w królestwie Achaba
17 4 Wodę będziesz pił z potoku, krukom* zaś kazałem, żeby cię tam żywiły». 6 A kruki* przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem*, a wodę pijał z potoku.


Przypisy

17,4 - Inni popr.: "Arabom"
17,6 - "Kruki" inni popr.: "Arabowie"; "wieczorem" - popr. wg LXX.

Zobacz rozdział