1 Krl 18,38

CZASY ELIASZA
Sąd Boży nad prorokami pogańskimi
18 38 A wówczas spadł ogień od Pana <z nieba>* i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu.


Przypisy

18,38 - "Z nieba", dod. wg LXX.

Zobacz rozdział