1 Krl 19,18

CZASY ELIASZA
Pan powołuje Eliasza do namaszczenia nowych królów i proroka Elizeusza
19 18 Zostawię jednak w Izraelu siedem tysięcy takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta go nie ucałowały».


Zobacz rozdział