1 Krl 19,2

CZASY ELIASZA
Prorok Eliasz ratuje się ucieczką
19 2 wtedy Izebel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: «<Chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izebel!> Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą*, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak [się stało] z życiem każdego z nich».


Przypisy

19,2 - Zob. Rt 1,17.

Zobacz rozdział