1 Krl 20,10

CZASY ELIASZA
Wojna króla Aramu z Achabem
20 10 Ben-Hadad znowu posyłając do niego, rzekł: «Niechaj bogowie to mi uczynią i tamto dorzucą*, jeśli starczy gruzu Samarii dla garści wszystkich ludzi, których mam pod sobą».


Przypisy

20,10 - Zob. Rt 1,17.

Zobacz rozdział