1 Krl 20,42

CZASY ELIASZA
Pan zapowiada Achabowi nową karę
20 42 Wówczas powiedział mu: «Tak mówi Pan: Za to, że wypuściłeś ze swojej ręki człowieka, który podlega mojej klątwie, będziesz musiał za jego życie oddać twoje życie i twój lud za jego lud».


Zobacz rozdział