1 Krl 3,14

RZĄDY SALOMONA
Salomon prosi Boga o mądrość
3 14 Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życie».


Zobacz rozdział