1 Krl 4,20

RZĄDY SALOMONA
Ustanowienie administracji państwowej
4 20 Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili się.


Zobacz rozdział