1 Krl 4,3

RZĄDY SALOMONA
Ustanowienie administracji państwowej
4 3 Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy*, pisarze; Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik*.


Przypisy

4,3 - "Sziszy" - w 2 Sm 20,25: "Szewy"; "pełnomocnik" - zob. 2 Sm 8,16.

Zobacz rozdział