1 Krl 5,12

RZĄDY SALOMONA
Powszechny podziw dla mądrości Salomona
5 12 Wypowiedział bowiem trzy tysiące przysłów, a pieśni jego było tysiąc pięć.


Zobacz rozdział