1 Krl 5,15

BUDOWLE SALOMONA
Przygotowania do budowy świątyni
5 15 Hiram*, król Tyru, posłał do Salomona swoje sługi, bo dowiedział się, że namaszczono go na króla w miejsce jego ojca, a Hiram był stale w przyjaźni z Dawidem.


Przypisy

5,15 - Inne brzmienie tego imienia w tekście: "Hirom" i "Huram".

Zobacz rozdział