1 Krl 5,31n

BUDOWLE SALOMONA
Przygotowania do budowy świątyni
5 31 Król polecił im, aby kazali wyłamywać kamienie wielkie, wyborowe i ciosane na założenie fundamentów budowli. 32 Murarze więc Salomona i murarze Hirama wraz z Giblitami* ciosali i przygotowywali drewno i kamienie na budowę świątyni.


Przypisy

5,32 - Mieszkańcy miasta Gebal, czyli Byblos (por. Joz 13,5; Ez 27,9).

Zobacz rozdział