1 Krl 6

BUDOWLE SALOMONA
Budowa świątyni
6 1 * W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania nad Izraelem Salomona rozpoczął on budowę domu dla Pana. 2 Dom, który Salomon zbudował dla Pana, miał sześćdziesiąt łokci* długości, dwadzieścia szerokości i trzydzieści wysokości. 3 Sień zaś przed główną budowlą* świątyni miała dwadzieścia łokci długości, stosownie do szerokości świątyni, i dziesięć łokci szerokości, w kierunku długości świątyni. 4 Świątynię zaopatrzył w okna o zakratowanych wnękach*. 5 Na murze świątyni dokoła poprowadził nadbudowę z pięter <wzdłuż murów świątyni> wokół głównej budowli i sanktuarium* oraz zrobił dokoła boczne pomieszczenia. 6 Piętro dolne szerokości* pięciu łokci, średnie szerokości sześciu łokci, a trzecie szerokości siedmiu łokci, gdyż zaopatrzył dom na zewnątrz w skarpy dokoła, aby pomieszczeń bocznych nie trzymały mury świątyni. 7 Dom zaś przy wznoszeniu go został zbudowany z kamieni, których od czasu wydobycia już nie obrabiano*. Dlatego nie słyszano w domu, przy jego budowie, ani młota, ani siekiery, ani jakiegokolwiek narzędzia żelaznego. 8 Drzwi do średniego* pomieszczenia bocznego były przy prawym skrzydle domu, przez które po krętych schodach wstępowano do średniego, a ze średniego do trzeciego. 9 Tak więc zbudował tę świątynię i wykańczając, opatrzył ją <wklęsłym stropem> cedrowym. 10 Nadbudowę wzniósł nad całą świątynią na pięć łokci wysoko i połączył ze świątynią drewnem cedrowym. 11 Potem Pan skierował do Salomona te słowa: 12 «Jeżeli będziesz postępował według moich praw i wypełniał moje nakazy oraz przestrzegał wszystkich moich poleceń, postępując według nich, to wypełnię na tobie moją obietnicę daną Dawidowi, twemu ojcu, i w świątyni tej, którą Mi budujesz, 13 zamieszkam pośród Izraelitów i nie opuszczę mego ludu izraelskiego». 14 A oto tak zbudował Salomon i wykończył tę świątynię. 15 Mury domu obłożył wewnątrz deskami cedrowymi od podłogi domu aż do belek sufitu, <wnętrze pokrył drzewem>, a podłogę świątyni wyłożył deskami cyprysowymi. 16 Ponadto od tylnej strony świątyni zbudował z desek cedrowych od podłogi aż do belek [ścianę na] dwadzieścia łokci, aby oddzielić od świątyni sanktuarium, to jest Miejsce Najświętsze. 17 Czterdzieści łokci długości miała świątynia przed [sanktuarium]*. 18 Cedrowe wnętrze świątyni zdobiły rzeźby rozchylonych kielichów kwiatowych* i girlandy kwiecia. Wszystko było cedrowe. Kamienia nie było widać. 19 Sanktuarium urządził wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić Arkę Przymierza Pańskiego. 20 Sanktuarium było dwadzieścia łokci długie, dwadzieścia łokci szerokie i dwadzieścia łokci wysokie. Wyłożył je szczerym złotem. Wyłożył* też ołtarz cedrowy. 21 Wnętrze świątyni Salomon wyłożył również szczerym złotem i założył złote łańcuchy przed sanktuarium, które wyłożył złotem*. 22 Tak więc wyłożył złotem zupełnie całą świątynię i również pokrył złotem cały ołtarz, który był przed sanktuarium. 23 W sanktuarium sporządził dwa cheruby dziesięciołokciowej wysokości z drzewa oliwkowego. 24 Jedno skrzydło cheruba miało pięć łokci i drugie skrzydło cheruba miało też pięć łokci. Więc od końca do końca jego skrzydeł było dziesięć łokci. 25 Drugi cherub miał ten sam rozmiar dziesięciu łokci, i obydwa cheruby miały takie same kształty. 26 Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła dziesięć łokci. 27 Gdy umieścił te cheruby w głębi wnętrza świątyni, to rozpościerały swe skrzydła tak, że skrzydło jednego dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało drugiej ściany*. Skrzydła zaś ich skierowane do środka świątyni dotykały się wzajemnie. 28 Cheruby te pokrył złotem. 29 Ponadto na wszystkich ścianach świątyni wokoło wyrył jako płaskorzeźby podobizny cherubów i palm oraz girlandy kwiatów wewnątrz i na zewnątrz. 30 Podłogę świątyni również pokrył złotem, wewnątrz i na zewnątrz. 31 Wejście zaś do sanktuarium zaopatrzył w podwoje z drzewa oliwkowego. A filary były pięciokątne*. 32 Na tych zaś podwojach z drzewa oliwkowego też wyrzeźbił podobizny cherubów, palm i girlandy kwiatów oraz pokrył złotem i obił nim owe cheruby i palmy. 33 Również wejście do świątyni zaopatrzył w czworokątne* odrzwia z drzewa oliwkowego 34 i podwójne drzwi z drzewa cyprysowego. Dwie obracające się deski tworzyły jedno skrzydło, i dwie obracające się deski - drugie. 35 Na nich wyrzeźbił cheruby, palmy, girlandy kwiatów oraz pokrył te płaskorzeźby cienkim złotem. 36 Ponadto obudował dziedziniec wewnętrzny trzema rzędami ciosowych kamieni i rzędem ociosanych belek cedrowych. 37 Fundament domu Pana został założony w miesiącu Ziw* roku czwartego. 38 W roku zaś jedenastym, w miesiącu Bul*, <który jest ósmy>, ukończył świątynię we wszystkich szczegółach i z całym jej urządzeniem*. A więc budował ją siedem lat.


Przypisy

6,1 - Por. 2 Krn 3,1nn.
6,2 - Łokieć = około 45 cm.
6,3 - Hebr. hekal (pałac) odpowiada Miejscu Świętemu z Wj 26,33; Kpł 16,2.
6,4 - Tłum. przypuszczalne. Wlg ma: "okna skośne"; LXX: "skośne ukryte" - prawdopodobnie jak w świątyniach egipskich, umieszczone między sufitem a ścianą i rzucające światło z góry.
6,5 - Hebr. debir (część ukryta, niedostępna), czyli Miejsce Najświętsze, dosł.; "Święte Świętych" (1 Krl 6,16). Por. 2 Krn 3,8.
6,6 - Szerokość jako odstęp muru świątyni o grubości stopniowo zmniejszającej się ku od górze.
6,7 - Por. Pwt 27,5n.
6,8 - Wg LXX: "do dolnego".
6,17 - Popr. wg LXX i Wlg.
6,18 - Inni tłum.: "w kształcie kolokwintów" (zob. 2 Krl 4,39).
6,20 - Niektórzy przedstawiają kolejność ostatnich dwóch zdań czytając za LXX: "sporządził". Złoto byłoby tylko na ołtarzu.
6,21 - Tekst skażony.
6,27 - Cheruby były zwrócone twarzą do siebie. Każdy z nich miał jedno skrzydło rozłożone w stronę ścian bocznych, a drugie przed siebie dla osłony Arki Przymierza.
6,31 - Terminy architektoniczne niepewne, różnie tłumaczone.
6,33 - Terminy architektoniczne niepewne, różnie tłumaczone.
6,37 - Por. 1 Krl 6,1; miesiąc drugi roku rozpoczynającego się wiosną odpowiada naszemu majowi.
6,38 - "Bul" - miesiąc ósmy, odpowiadający październikowi/listopadowi; "urządzeniem" - inni tłum.: "zgodnie ze swoim planem".

Zobacz rozdział