1 Krl 6,1

BUDOWLE SALOMONA
Budowa świątyni
6 1 * W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania nad Izraelem Salomona rozpoczął on budowę domu dla Pana.


Przypisy

6,1 - Por. 2 Krn 3,1nn.

Zobacz rozdział