1 Krl 7,42

BUDOWLE SALOMONA
Wykaz robót wykonanych przez brązownika
7 42 dalej, czterysta jabłek granatu na obydwu siatkach, po dwa rzędy jabłek granatu na każdej siatce;


Zobacz rozdział