1 Krl 8,11

BUDOWLE SALOMONA
Przyniesienie Arki do świątyni*
8 11 Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska napełniła dom Pański.


Przypisy

8,1 - Por. 2 Krn 5.

Zobacz rozdział